O Nas

Fundacja Karpacka – Polska powstała z inicjatywy ludzi, którzy dostrzelali i potrafili wykorzystać potencjał Podkarpacia dla potrzeb rozwoju społeczności lokalnych.  Prowadzenie nieprzerwanej od 1999 roku działalności było możliwe dzięki finansowemu wsparciu ze strony amerykańskiego, norweskiego i szwajcarskiego mechanizmu finansowego.
Fundacja z powodzeniem wdraża wieloletnie programy zmierzające do pobudzenia aktywności  samorządów, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw. Wypracowana przez lata aktywności koncepcja programowa, formuła finansowania oraz procedury sprawiały, że Fundacja Karpacka jest postrzegana jako jedna z najaktywniejszych organizacji pozarządowych na Podkarpaciu. Fundacja zajmuje się także doradztwem w zakresie pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego oraz doradztwem biznesowym, czyniąc to w formie szkoleń, konsultacji, organizacji konferencji i wyjazdów studyjnych.
W zależności od zrealizowanych projektów działalność Fundacji można podzielić na następujące etapy.
Etap 2012 – 2017
Sponsorzy:  Szwajcarsko-Polski Program Współpracy i realizacja dwóch projektów „ Alpy Karpatom” i Karpaty Przyjazne Ludziom”.
Wartość pomocy finansowej:  16 006 894 PLN
Rezultaty: ramach projektu „ Alpy Karpatom” pracowano 4 analizy (strategie), przeszkolono 248 osób udzielono i dofinansowania 170 podmiotom gospodarczym oraz 130 organizacjom pozarządowym. Utworzono 113 nowych miejsc pracy. Zrealizowano wizytę studyjną do Szwajcarii (12 uczestników) oraz 20 staży dla przedstawicieli podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych. Przeprowadzono intensywną kampanię promocyjną regionu poprzez: prowadzenie serwisu informacyjnego www.alpykarpatom.pl (190 tyś. wejść), wyprodukowano film promujący region pt. „Gdzie Niedźwiedzie piwo warzą”, zrealizowano spoty TV „Bieszczady – uwolnij się” prezentowane w TVN i Polsat News podczas 8 kampanii (301 emisji w TV ogólnopolskiej, ponad 20 mln odbiorców), wydano książkę reporterską pt. „Przestrzeń otwarta, otwarci ludzie – Podkarpacie”, zorganizowano konkurs na wzór regionalny i wydano publikację pt. Motywy z Podkarpacia. W ramach działania dotyczącego lokalnej marki pn. „Made in Karpaty”, wypromowano 35 atrakcji turystycznych oraz certyfikowano 54 produkty i usługi.  Pod patronem National Geographic Polska, zorganizowano Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Nasze Karpaty” oraz wystawy pokonkursowe w całej Polsce. Na potrzeby projektu, wyprodukowano dwa tysiące sztuk maskotek Rysia Karpackiego, promujących region. 
W ramach projektu „Karpaty Przyjazne Ludziom” przeszkolono około 200 osób, utworzono Centrum Informacyjne o przyrodzie Karpat, zrealizowano małe inwestycje turystyczne na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz prowadzono serwis informacyjny www.cozi.org.pl. (68 tyś. wejść).
Etap 2006 – 2011
Sponsorzy: Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Fundacja Batorego, Polsko-Amerykańsko-Ukraińska Inicjatywa Współpracy, Fundacja Motta, Fundacja Rodzinna Freda Robeya, Fundusz Wyszehradzki
Wartość pomocy finansowej:  4 030 210 PLN
Rezultaty:  zorganizowanie Expo Karpackiego w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli dla ok. 500 osób, zorganizowanie w Sanoku 6 edycji międzynarodowego Forum Karpackiego, w których łącznie wzięło udział 510 osób z Polski, Słowacji, Węgier, Ukrainy i Rumunii, wystosowanie Apelu w kwietniu 2011 roku do władz Unii Europejskiej na temat konieczności opracowania specjalnego programu pomocowego Unii dla Karpat (zwrócenie uwagi na fakt, że Karpaty są jedynym masywem górskim w Europie zamieszkałym przez 14 milionów mieszkańców, pozbawionym Transeuropejskiej Sieci Transportowej), podpisanie Memorandum Sanockiego przez przedstawicieli Polski, Słowacji, Węgier, Ukrainy i Rumunii nt. wpływu granicy Schengen na pogorszenie jakości życia w regionie, przeszkolenie 30 organizacji pozarządowych w ramach Akademii Karpackiej, zorganizowanie dwóch wizyt studyjnych w Norwegii, wypromowanie w regionie tematyki CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) i partnerstwa publiczno-prywatnego, przyznanie 8 stypendiów krajowych dla młodzieży.
Etap 2006 – 2011
Sponsorzy: Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Fundacja Batorego, Polsko-Amerykańsko-Ukraińska Inicjatywa Współpracy, Fundacja Motta, Fundacja Rodzinna Freda Robeya, Fundusz Wyszehradzki
Wartość pomocy finansowej:  4 030 210 PLN
Rezultaty:  zorganizowanie Expo Karpackiego w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli dla ok. 500 osób, zorganizowanie w Sanoku 6 edycji międzynarodowego Forum Karpackiego, w których łącznie wzięło udział 510 osób z Polski, Słowacji, Węgier, Ukrainy i Rumunii, wystosowanie Apelu w kwietniu 2011 roku do władz Unii Europejskiej na temat konieczności opracowania specjalnego programu pomocowego Unii dla Karpat (zwrócenie uwagi na fakt, że Karpaty są jedynym masywem górskim w Europie zamieszkałym przez 14 milionów mieszkańców, pozbawionym Transeuropejskiej Sieci Transportowej), podpisanie Memorandum Sanockiego przez przedstawicieli Polski, Słowacji, Węgier, Ukrainy i Rumunii nt. wpływu granicy Schengen na pogorszenie jakości życia w regionie, przeszkolenie 30 organizacji pozarządowych w ramach Akademii Karpackiej, zorganizowanie dwóch wizyt studyjnych w Norwegii, wypromowanie w regionie tematyki CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) i partnerstwa publiczno-prywatnego, przyznanie 8 stypendiów krajowych dla młodzieży.
Etap 1999 – 2005
Sponsorzy: Fundacja Motta, Fundacja Braci Rockefellerów, Fundacja Forda, Fundacja Sorosa (finansowanie przeprowadzone za pośrednictwem Międzynarodowej Fundacji Karpackiej w Koszycach i Budapeszcie)
Wartość pomocy finansowej:  1 431 313 USD
Rezultaty:  wsparcie 220 projektów samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych, przeszkolenie ok. 700 osób, rewitalizacja ok. 20 zabytkowych obiektów, pobudzenie przedsiębiorczości, wzmocnienie samorządów lokalnych, wzmocnienie sektora pozarządowego, promowanie wejścia Polski do Unii Europejskiej.