Wyniki wyboru oferenta na produkcję filmu i spotu reklamowego Partnerskiej Sieci Sprzedaży "Made in Karpaty"

Oferenci mieli za zadanie przedstawić oferty cenowe na realizację filmu i spotu reklamowego  promującego Partnerską Sieć Sprzedaży i Marketingu Produktów Lokalnych „Made in Karpaty”.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1.      całkowita cena  brutto wykonania dzieła,

2.      zaproponowanie ciekawej formy realizacji filmu, innowacyjność scenariusza,

3.      posiadane doświadczenie w produkcji filmów promocyjnych, krótkometrażowych, na podstawie dotychczasowego dorobku, przedstawionego jako załącznik do oferty ( przynajmniej 3 produkcje najbardziej zbliżone do przedmiotu zamówienia), rekomendacje wcześniejszych zleceniodawców

 

 Po szczegółowej analizie wcześniejszych produkcji oferentów, rekomendacji oraz proponowanego scenariusza, decyzją komisji na wykonawcę wybrano:

Agencja Filmowo – Reklamowa  AimArt Lech Wilczaszek z Bydgoszczy - oferta nr 9 

 

Wybrany oferent złożył pełną ofertę, spełniającą wymogi formalne i merytoryczne. W procesie oceny przesłanej oferty uzyskał on najwyższą liczbę 91,84 punktów.   

 

 

powrót