Projekty

Alpy Karpatom

Program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów podkarpacja poprzez transfer praktyk szwajcarskich

... zobacz

Karpaty Przyjazne Ludziom

Lokalna inicjatywa partnerska na rzecz zrównoważonego użytkowania i ochrony górskich obszarów woj. podkarpackiego.

... zobacz

Projekty zakończone

„Dom Karpacki – Pobudzanie współpracy transgranicznej regionów karpackich”, „Karpacka Akademia NGO – Innowacyjne sposoby użytkowania gór przez społeczności lokalne”, Karpacki Program Stypendialny.

... zobacz

Fundacja Karpacka - Polska

Fundacja Karpacka – Polska została utworzona w 1999 i zastąpiła działający na obszarze Polski od 1995 roku Funduszu na Rzecz Rozwoju Euroregionu Karpackiego z siedzibą w Koszycach, Słowacja. Powstanie fundacji było możliwe dzięki wieloletniemu wsparciu finansowemu udzielonemu przez Fundację Charlesa Stewarta Motta z USA.

Misją Fundacji Karpackiej – Polska jest wspieranie otwarcia społeczno gospodarczego górskich południowych obszarów województwa podkarpackiego. Fundacja realizuje swoją misję poprzez wdrażanie programów i projektów zmierzających do pobudzenia aktywności samorządów i organizacji pozarządowych. Fundacja prowadzi także działalność konsultingową zmierzającą do dostarczenia wysokiej jakości usług, związanych z pozyskiwaniem dofinansowania projektów z funduszy strukturalnych UE. Fundacja wspiera także osoby wybitnie uzdolnione poprzez przyznawanie stypendiów indywidualnych.Aktualnosci

Kolejne wręczenie certyfikatów Made in Karpaty

21 października 2014 w sanockim zamku odbyła się uroczystość wręczania certyfikatów Made in Karpaty. Kolejnych 15 podmiotów otrzymało prawo używania marki Partnerskiej Sieci Sprzedaży i Marketingu Produktów Lokalnych, powstałej w ramach projektu Alpy Karpatom, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej, realizowanego przez Fundację Karpacką – Polska.

...więcej

Konferencja podsumowująca projekt „Karpaty Przyjazne Ludziom”

Dnia 15 października 2014 r. Fundacja Karpacka - Polska zorganizowała w Ustrzykach Górnych w „Zajeździe pod Caryńską” konferencję podsumowującą projekt „KARPATY PRZYJAZNE LUDZIOM – lokalna inicjatywa partnerska na rzecz zrównoważonego użytkowania i ochrony górskich obszarów województwa podkarpackiego”. Celem konferencji była prezentacja dokonań Instytucji Realizującej oraz partnerów projektu.

...więcej