Projekty

Alpy Karpatom

Program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów podkarpacja poprzez transfer praktyk szwajcarskich

... zobacz

Karpaty Przyjazne Ludziom

Lokalna inicjatywa partnerska na rzecz zrównoważonego użytkowania i ochrony górskich obszarów woj. podkarpackiego.

... zobacz

Projekty zakończone

„Dom Karpacki – Pobudzanie współpracy transgranicznej regionów karpackich”, „Karpacka Akademia NGO – Innowacyjne sposoby użytkowania gór przez społeczności lokalne”, Karpacki Program Stypendialny.

... zobacz

Fundacja Karpacka - Polska

Fundacja Karpacka – Polska została utworzona w 1999 i zastąpiła działający na obszarze Polski od 1995 roku Funduszu na Rzecz Rozwoju Euroregionu Karpackiego z siedzibą w Koszycach, Słowacja. Powstanie fundacji było możliwe dzięki wieloletniemu wsparciu finansowemu udzielonemu przez Fundację Charlesa Stewarta Motta z USA.

Misją Fundacji Karpackiej – Polska jest wspieranie otwarcia społeczno gospodarczego górskich południowych obszarów województwa podkarpackiego. Fundacja realizuje swoją misję poprzez wdrażanie programów i projektów zmierzających do pobudzenia aktywności samorządów i organizacji pozarządowych. Fundacja prowadzi także działalność konsultingową zmierzającą do dostarczenia wysokiej jakości usług, związanych z pozyskiwaniem dofinansowania projektów z funduszy strukturalnych UE. Fundacja wspiera także osoby wybitnie uzdolnione poprzez przyznawanie stypendiów indywidualnych.Aktualnosci

Fundacja Karpacka – Polska poszukuje kandydata na stanowisko „Specjalisty ds. obsługi dotacji w ramach Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych – II nabór”

Fundacja Karpacka - Polska poszukuje kandydata na stanowisko: „Specjalista ds. obsługi dotacji w ramach Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych – II nabór” projekt „Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

...więcej

Zapytanie ofertowe na koordynatora konferencji w ramach projektu KIK-31

Przedmiot zapytania ofertowego jest organizacja jednodniowej konferencji dla ok. 60 osób, podsumowującej projekt KIK-31 pt.”Karpaty Przyjazne Ludziom”, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, zgodnie z ramowym programem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

...więcej