Projekty

Alpy Karpatom

Program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów podkarpacja poprzez transfer praktyk szwajcarskich

... zobacz

Karpaty Przyjazne Ludziom

Lokalna inicjatywa partnerska na rzecz zrównoważonego użytkowania i ochrony górskich obszarów woj. podkarpackiego.

... zobacz

Projekty zakończone

„Dom Karpacki – Pobudzanie współpracy transgranicznej regionów karpackich”, „Karpacka Akademia NGO – Innowacyjne sposoby użytkowania gór przez społeczności lokalne”, Karpacki Program Stypendialny.

... zobacz

Fundacja Karpacka - Polska

Fundacja Karpacka – Polska została utworzona w 1999 i zastąpiła działający na obszarze Polski od 1995 roku Funduszu na Rzecz Rozwoju Euroregionu Karpackiego z siedzibą w Koszycach, Słowacja. Powstanie fundacji było możliwe dzięki wieloletniemu wsparciu finansowemu udzielonemu przez Fundację Charlesa Stewarta Motta z USA.

Misją Fundacji Karpackiej – Polska jest wspieranie otwarcia społeczno gospodarczego górskich południowych obszarów województwa podkarpackiego. Fundacja realizuje swoją misję poprzez wdrażanie programów i projektów zmierzających do pobudzenia aktywności samorządów i organizacji pozarządowych. Fundacja prowadzi także działalność konsultingową zmierzającą do dostarczenia wysokiej jakości usług, związanych z pozyskiwaniem dofinansowania projektów z funduszy strukturalnych UE. Fundacja wspiera także osoby wybitnie uzdolnione poprzez przyznawanie stypendiów indywidualnych.Aktualnosci

Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy

Fundacja Karpacka – Polska w dniach 13-14 września 2014 r. w Rzeszowie uczestniczyła jako wystawca w III już edycji międzynarodowej imprezy targowo-konferencyjnej "Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy", zorganizowanej z inicjatywy Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska. Głównym elementem wydarzenia były Międzynarodowe Targi, w których udział wzięli wystawcy z różnych części Europy. Targi mają na celu promocję gospodarczą Karpat oraz wzbudzenie dyskusji na temat rozwoju regionu w oparciu o doświadczenia i sukcesy wysoko rozwiniętych górskich regionów Europy.

...więcej

Nagroda dla Fundacji Karpackiej Polska

Podczas uroczystej gali 15-lecia Samorządu Województwa Podkarpackiego statuetkę za szczególne zasługi Fundacji Karpackiej – Polska na rzecz rozwoju Podkarpacia, w kategorii społeczeństwo obywatelskie - jako jedyna kobieta - odebrała Prezes Zofia Kordela Borczyk.

...więcej